วิชายิว ตำรายิว ตอน แผนยุทธศาสตร์ลัทธิไซออนิสต์ ในการครองโลก


 

แผนยุทธศาสตร์ลัทธิไซออนิสต์ ในการครองโลก

  1.  สร้าง “คน” ที่มีคุณภาพ มีอุดมการณ์เป็นยิว และรักชาติพันธุ์ยิว โดยการคัดเลือกกลุ่มเยาวชนยิวที่มีแวว ที่สุด

  2. สร้าง “การศึกษา” ที่มีคุณภาพมากที่สุด ยิวเรียน ยิวสอน ยิววางหลักสูตร (ฮาวาร์ด, เคม บริดจ์, ออกซ์ฟอร์ด , เอ็มไอที ฯลฯ)

  3. สร้าง “งาน” ให้เข้าทำงานในหน่วยงาน ต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการเมืองและเศรษฐกิจของทั้งยุโรป และอเมริกา

  4. เข้าแทรกแซงองค์กรสำคัญทางการเมืองและความมั่นคงของประเทศและของโลก ( Un –สหประชาชาต-, FBI, CIA ฯลฯ)

  5. เข้าแทรกแซงและควบคุมระบบการเงิน การคลัง การธนาคาร ให้อยู่ในกำมือ จัดตั้งองค์การทางการ เงินที่สำคัญระดับ โลกไว้คอยควบคุมระบบการ เงิน การคลัง การธนาคารทั้งระบบ เช่น ธนาคารระหว่าง ประเทศ หรือธนาคารโลก และ กองทุน การเงินระหว่างประเทศ

  6. แทรกแซงและควบคุมการสื่อสารและโทรคมนมคม ดาวเทียม ทีวี ภาพยนตร์ หนังสือพิมพ์ แฟชั่น|


บทสรุป

"ภัยคุกคาม" หรือ "ผู้ก่อการร้าย" ตัวจริงของโลก พฤติกรรมต่าง ๆ ของรัฐอิสราเอล โดยมี "ขบวนการยิวไซ ออนิสต์" ชักใยอยู่เบื้อง หลังนั้น

เด็กยิวได้รับการสั่งสอน อบรม ให้ดูถูก เกลียดชัง มองผู้หญิงอื่นที่ไม่ใช่ยิวว่าเป็นลาตัวเมียตามที่ Talmud

- ในคัมภีร์ของยิว -ไม่มีความผิดใดๆ ในกรณีที่ยิวละเมิดความบริสุทธิ์ต่อผู้หญิงอื่นที่ไม่ใช่ยิว  เนื่องจากพันธะ การแต่งงานของผู้อื่นที่ไม่ใช่ยิวนั้นถือเป็นโมฆะ ฉะนั้นสตรีที่ไม่ใช่ยิวนั้นเปรียบเสมือนสัตว์ตัวหนึ่ง ซึ่งในบรรดา หมู่สัตว์แล้วพันธะสัญญาใดๆก็ถือเป็นโมฆะ"

- ในคัมภีร์ของยิว "บุรุษยิวมีสิทธิในการข่มขืนสตรีที่ไม่ใช่ยิว"

- ในคัมภีร์ของยิว  "การซินา (การผิดประเวณี) กับชายหญิงที่มิใช่ยิวนั้นไม่มีความผิดใด ๆ เนื่องจากพวก เขาสืบเชื้อสามาจากสัตว์เดรัจฉาน"

ฟอสฟอรัสขาวที่ใช้โจมตีชาวกาซา


ฟอสฟอรัส มี ๓ รูป คือ ฟอสฟอรัสขาว(เหลือง) ฟอสฟอรัสแดง และฟอสฟอรัสดำ ไม่ละลายน้ำ ละลายได้เล็ก น้อยในเอทิลแอลกอฮอล์ละลายได้ดีในคลอโรฟอร์ม เบนซิน และคาร์บอนไดซัลไฟด์ ฟอสฟอรัสขาวเป็นของ แข็งไม่มีสีหรือสีคล้ายขี้ผึ้ง จะติดไฟในอากาศและเผาไหม้ได้ เปลวไฟสีน้ำเงิน ให้กลิ่นคล้ายกระเทียมฟอสฟอรัส แดงมีความคงตัวมากกว่า


อาชีพที่เกี่ยวข้องกับฟอสฟอรัส

ได้แก่ การผลิตวัตถุระเบิด อุตสาหกรรมสารเคมี การผลิตสารเบื่อหนู การผลิตปุ๋ยเคมีฟอสฟอรัสแดงใช้ทำหัว ไม้ขีดไฟ

ทางเข้าสู่ร่างกาย

๑. ดูดซึมทางผิวหนัง             ๒. โดยการรับประทาน        ๓. โดยการหายใจ


อาการได้รับพิษจากฟอสฟอรัส


๑. พิษเฉียบพลัน อาจเกิดจากการกินโดยอุบัติเหตุหรือฆ่าตัวตาย จะทำให้ทางเดินอาหาร ตับ ไต เกิดการระคาย เคืองอย่างรุนแรง ผนังบุทางเดินอาหารและลำไส้อาจถูกทำลาย เกิดอาการดีซ่านอาจมีการอาเจียนเป็นเลือด ตกเลือดในเนื้อเยื่อต่างๆอาจมีเลือดปนมาในปัสสาวะ มักมีอาการโลหิตจางก่อนตาย

๒. พิษเรื้อรัง จากการหายใจเอาไอระเหยของฟอสฟอรัสทำให้เกิดการทำลายของกระดูกขากรรไกร

ยิว และ ไซออนิสต์ ต่างกันอย่างไร ?

ยิวเป็นทั้งชื่อเรียกสำหรับกลุ่มเผ่าพันธุ์และศาสนา.. ในขณะที่ไซออนิสต์ คือขบวนการหนึ่งของพวกยิว..ตามนิยาม นี้ ยิวทุกคนอาจไม่ได้เป็นไซออนิสต์

เด็กทุกคนที่เกิดจากแม่ที่มีเชื้อสายยิว ถือว่าเด็กนั้นเป็นยิว , หรือใครก็ตามที่เปลี่ยนไปนับถือศาสนาและทำตาม ความเชื่อของยิวด้วยวิธีที่ถูกต้องและอ้างถึง คำสอนอันถูกต้องของยิว เขาก็เป็นยิว , ยุคท้าย ๆ นี้กลุ่มยิวบางพวก มีความเชื่อว่า เด็กที่มีเชื้อสายจากพ่อยิวแต่แม่ไม่ใช่ยิว เด็กคนนั้นก็ถือว่าเป็นยิวเช่นกัน ถ้าหากได้รับการเลี้ยงดู ตามวิถีทางและประเพณีของยิว , คนคนหนึ่งอาจจะถือว่าเป็นยิวในทัศนะของพวกเขา ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ปฏิบัติพิธี กรรมต่างๆ ทางศาสนา และแม้กระทั่งคนที่ไม่นับถือความเชื่อในศาสนาก็นับว่าเป็นยิวได้ (เป็นยิวในเชิงเผ่าพันธุ์) , แต่ถ้าหากว่ายิวได้เปลี่ยนไปนับถือศาสนาอื่น เช่นคริสต์ หรือ พุทธ ก็ถือว่ายิวคนนั้นได้ออกจากการเป็นยิวและ ตกศาสนาไปแล้ว


 


@ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ warasatussunnah.net  E-mail : warasatussunnah@hotmail.com วันที่ 22 พฤศจิกายน 55 เวลา 21.20 .